இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற இராணுவ அதிகாரிக்கு கண்ணீருடன் பிரியாவிடை கொடுத்த விஸ்வமடு மக்கள்

விஸ்வமடு இராணுவ முகாமிலிருந்து, அம்பேபுஸ்ஸ முகாமிற்கு இடமாற்றம் பெற்றுள்ள நிலையில் இராணுவ கேர்ணல் ரத்தனபிரிய பந்துவிற்கு அப்பகுதி மக்கள் கண்ணீருடன் பிரியாவிடை கொடுத்துள்ளனர்.

சிவில் பாதுகாப்பு படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ள விடுதலைப் புலிகளின் முன்னாள் போராளிகள் மற்றும் விஸ்வமடு மக்கள் ஆகியோர் கண்ணீருடன் கேர்ணல் ரத்தனபிரிய பந்துக்கு பிரியாவிடை கொடுத்துள்ளனர்.

இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற

இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]