ஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்கு கண்ணீர் பூகை வீச்சு – 18 மாணவர்கள் காயம் (படம் இணைப்பு)

ஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்கு கண்ணீர் புகை வீச்சு – 18 மாணவர்கள் காயம்.

ஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்கு

மாலபேயிலுள்ள சைட்டம் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு எதிராக, வைத்திய பீட மாணவர்கள், இன்று கொள்ளுப்பிட்டியில் மேற்கொண்ட ஆர்பாட்டப் பேரணி மீது, பொலிஸார் குண்டாந்தடி பிரயோகம் மேற்கொண்டதில் 18 மாணவர்கள் காயமடைந்துள்ளனர்.

அத்துடன், பொலிஸார் ஆர்ப்பாட்டத்தை கலைப்பதற்காக கண்ணீர் புகை மற்றும் நீர்தாரை பிரயோகமும் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

ஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்குஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்குஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்குஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்குஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்குஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்குஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்கு

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]