ஆசிய வலைப்பந்தாட்ட சாம்பியனானது இலங்கை மகளீர் அணி

ஆசிய வலைப்பந்தாட்ட சாம்பியனானது இலங்கை மகளீர் அணி

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சிங்கப்பூர் அணியுடன் வலைப்பந்தாட்ட இறுதிப்போட்டியில் இலங்கை மகளீர் அணி வெற்றிபெற்று சாம்பியனாக வாகை சூடியது. இலங்கை வலைப்பந்தாட்ட அணியானது 69-50 என்ற விகிதத்தில் வெற்றியைச் ருசிகரித்தது.

இதோடு இலங்கை அணி 5வது முறையாக சாம்பியனாக வாகை சூடியுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]