அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலை

அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலை விதிக்கப்படவுள்ளதாக வணிகத்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

கட்டுப்பாட்டு விலை

அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலையினை தனியார் துறையினர்,  நிர்ணயிக்காதுள்ள நிலையில், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இதற்கமைய அதிகூடிய சில்லைறை விலையாக சுதேச சம்பா ஒருகிலோ 85 ரூபாவாகவும், நாட்டரிசி ஒரு கிலோ 74 ரூபாவாகவும்,வெள்ளையரிசி ஒருகிலோ 65 ரூபாவாகவும்   நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டுப்பாட்டு விலை

இந்தநிலையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையினை மீறி ,  தனியார் துறையினர் அரிசி விற்பனை செய்வதாக, முறைப்பாடு கிடைத்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]