அரச வைத்தியர்களின் வேலைநிறுத்ததால் நோயாளர்கள் பாதிப்பு

சயிட்டம் நிறுவனத்தை மூடுதல் உள்ளிட்ட சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.

அரச வைத்தியர்களின்

இதனால் நாடளாவிய ரீதியில் பல வைத்தியசாலைகளின் செயற்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி வைத்திய சேவைகள் பாதிப்படைந்துள்ளதை படங்கள் மூலம் காணலாம்.

அரச வைத்தியர்களின்

அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின் அரச வைத்தியர்களின்