அரச பாடசாலைகளில் நடைபெறவுள்ள தேசிய நிகழ்வுக்கு அரசியல்வாதிகளை அனுமதிக்க தடை

எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி நாட்டிலுள்ள அரச பாடசாலைகளில் நடைபெறவுள்ள தரம் 01 இற்கு புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கும் தேசிய நிகழ்வுக்கும் அதற்குச் சமாந்தரமாக நடைபெறும் ஏனைய நிகழ்வுகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளை சம்பந்தப்படுத்தக் கூடாது என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு கல்வி அமைச்சுக்கு இந்த அறிவித்தலை விடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]