அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் காத்தான்குடியில் பாரிய அபிவிருத்தி : பார்வையிட்ட ஹிஸ்புல்லாஹ்

அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் காத்தான்குடியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற பாரிய அபிவிருத்திப் பணிகளை புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற இராஜாங்க அமைச்சர் எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் பார்வையிட்டார்.

நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் காத்தான்குடி கடற்கரை வீதி அழகுப் படுத்தும் வேலைத்திட்டம், சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்ற மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சால் 15.5 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் காத்தான்குடி மில்லத் மகளிர் மகா வித்தியாலய கட்டிட புனர்நிர்மாணம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்ற வாவிக்கரை வீதி விளையாட்டு மைதானம் உள்ளிட்ட பல அபிவிருத்திப் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றது.
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் 2 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீட்டில் வாவிக்கரை வீதி மைதான நிர்மாண பணிகளையும் இராஜாங்க அமைச்சர் பார்வையிட்டார்.

காத்தான்குடி மில்லத் மகளிர் வித்தியாலயத்துக்கு சென்ற இராஜாங்க அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லாஹ், அங்கு தனது அமைச்சின் 15.5 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீட்டில் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு வருகின்ற கட்டிட பணிகளை பார்வையிட்டதோடு, கட்டிட வேலைகளை பூரணப்படுத்த தேவைப்படும் மேலதிக நிதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதாகவும் உறுதியளித்தார்.

இதேவேளை, நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் காத்தான்குடி கடற்கரை வீதி அழகுப்படுத்தும் பணிகளையும் இதன் போது இராஜாங்க அமைச்சர் பார்வையிட்டார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]