அமைச்சவை மாற்றம் இனியும் வேண்டாம்

இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பானது இந்த அரசாங்கத்தின் இறுதி அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பாக அமைய வேண்டும் என, அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சரவை சீர்திருத்தத்தின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையில் அமைச்சர் இதனைக் கூறியுள்ளார்.

இந்த அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பானது இறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றும், இனி வரும் காலங்களில் அமைச்சரவையை மாற்ற வேண்டும் என்று கூறுவது சிறப்பானதாக இருக்காது என்றும் அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]