அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்க அமைச்சின் கடமைகளை இன்று பொறுப்பேற்றார்

மஹிந்த சமரசிங்கதுறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அமைச்சராக   மஹிந்த சமரசிங்க இன்று  அமைச்சின் கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டா்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]