அமைச்சரவை மாறியது சாகலவின் அமைச்சு பிரதமரிடம்

சாகல

அமைச்சரவை மாற்றம் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவை மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்காக அமைச்சர்கள் சிலர், ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு இன்று முற்பகல் வந்திருந்தனர்.

இதன்போது, சாகல ரத்னாயக்க வகித்த சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் பதவிக்கு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]