மகிந்த ராஜபக்ஷவின் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து, அமெரிக்க டொலருக்கான இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு 1.18 ரூபாயால் (0.76 வீதம்) வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.

உள்ளூராட்சித் தேர்தலுக்குப் பின்னர் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் ஸ்திரமற்ற நிலையால் பொருளாதாரம் ஆட்டம் கண்டு வருகிறது.

கடந்த பெப்ரவரி 9ஆம் திகதி 156.19 ரூபாயாக இருந்த அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் மதிப்பு நேற்று, 157.37 ரூபாயாக வீழ்ச்சி கண்டது. இது முன்னொருபோதும் இல்லாதளவு வீழ்ச்சியாகும்.

கண்டி வன்முறைக்கு பின்னர், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் மதிப்பு 56 சதத்தினால் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளதுடன், இந்த வருடத்தில் மாத்திரம், அமெரிக்க டொலருக்கான இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு 2.22 ரூபாயினால் குறைவடைந்துள்ளதுடன் இது 1.43 வீத வீழ்ச்சியாகும்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]