அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தொடர்பில் பிழையான தகவல்கள் – இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் தரஞ்சித் சிங் சந்து

இந்திய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தொடர்பில் பிழையான தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் தரஞ்சித் சிங் சந்து இந்திய இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனத்தின் ஒன்பதாம் ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

தரஞ்சித் சிங் சந்து மேலும் தொிவிக்கையில்இந்திய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்

இந்திய அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் மூலம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பல வேலை வாய்ப்புக்கள் உருவாகும் எனவும், இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தொடர்பில் சரியான தகவல்கள், சரியான விளக்கங்கள் முன்வைக்கப்பட வேண்டியது அவசியமானது என குறிப்பிட்டுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் எட்கா உடன்படிக்கையானது பரஸ்பர நன்மையை இரு நாடுகளுக்கும் ஏற்படுத்தக் கூடியது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]