அத்திய அவசிய மருத்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு; சிரமத்தில் நோயாளர்கள்

அத்திய அவசிய மருத்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தால் மஹாரகம – அபேக்ஷா வைத்தியசாலையின் புற்றுநோயாளர்கள் சிரமங்களுக்கு முகம்கொடுத்து வருவதாக பதில் பணிப்பாளர் வைத்தியர் புத்திக குருகுலசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.

குறித்த மருத்துவமனைக்கு, அரச மருத்துவ கூட்டுத்தாபனத்தினால் மற்றும் அரச மருத்து உற்பத்தி கூட்டுத்தாபனத்தினால் மருந்து பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த மருத்துவமனைக்கு மருத்து பொருட்களை வழங்கும் செயன்முறையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் காரணமாகவே, இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]