அதிவேக வீதியில் பயணிக்கும் சாரதிகளுக்கான அறிவுறுத்தல்

சாரதிகளுக்கான அறிவுறுத்தல்

அதிவேக வீதியில் பயணிக்கும் சாரதிகளுக்கான அறிவுறுத்தல்

நாட்டில் நிலவிவரும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும் வாகனங்களை வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி பயணிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது வாகன விபத்துக்களைத் தவிர்ப்பதற்காகவே என  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]