அதிகளவு வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளைச் செய்துள்ள சீனா

இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு அதிகளவு வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளைச் செய்த நாடுகளின் பட்டியலில் சீனா முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள ஆண்டு அறிக்கையிலேயே இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சீனாவில் இருந்து 407 மில்லியன் டொலர் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் இலங்கைக்கு கிடைத்தன.

இதையடுத்து, சிங்கப்பூரில் இருந்து, 241 மில்லியன் டொலர் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் கிடைத்துள்ளன. மூன்றாவது இடத்திலேயே இந்தியா உள்ளது.

இந்தியாவிடம் இருந்து 181 மில்லியன் டொலரும், ஹொங்கொங்கில் இருந்து 125 மில்லியன் டொலரும் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் கிடைத்துள்ளன.

இதேவேளை, 2016ஆம் ஆண்டு 26 மில்லியன் டொலராக இருந்த ஜப்பானின் நேரடி வெளிநாட்டு முதலீடு, 2017இல், 51 மில்லியன் டொலராக அதிகரித்துள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]