அஞ்சல் தொலைத்தொடர்பு உத்தியோகத்தர்களின் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

பல்வேறுகோரிக்கைகளை முன்வைத்துஅஞ்சல் தொலைத்தொடர்புஉத்தியோகத்தர்கள் சங்கம் அடையாளவேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளது.

எதிர்வரும் 3ம் திகதிநள்ளிரவு 12மணிதொடக்கம் 5ம் திகதிநள்ளிரவு 12மணி வரை இரண்டுநாட்கள் இந்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளது.

• ஐந்துவருடங்களாகசேவையிலுள்ளஅஞ்சல் சேவைதரம் 11 உத்தியோகத்தர்களின் நியமனங்களைஉடனடியாகஉறுதிசெய்தல்.
• அஞ்சல் சேவைப் பிரச்சனைகளுக்கானதீர்வாகசமர்ப்பித்தஅமைச்சரவைப் பத்திரத்தைதாமதமின்றிசமர்ப்பித்துஒப்புதல் வழங்குதல்.
• தொழில்நுட்பகோளாறுகளைசீர் செய்துவீழ்ச்சியுற்றஅஞ்சல் சேவையைமீண்டும் நிலைநிறுத்துதல்,
• 2012 பொறுப்புஅஞ்சல் அதிபர்; பரீட்சையைநடைமுறைப்படுத்துதல்.
• பொறுப்புக் கொடுப்பனவைஉடனடியாகபெற்றுக் கொடுத்தல்.
• பொறுப்புஅஞ்சல் அதிபர் பரீட்சையில் தோற்றியமுதல் வகுப்புஉத்தியோகத்தர்களுக்குஆN-07வேதனத்தைபெற்றுக் கொடுத்தல் கோரிக்கைகளைமுன் வைத்து இப் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இப் போராட்டத்தைவெற்றிகரமாகநடாத்திகோரிக்கைகளைநடைமுறைப்படுத்தஅஞ்சல் தொலைத் தொடர்புஉத்தியோகத்தர்கள் சங்கம் அதன் சங்கஉறுப்பினர்களை இப்போராட்டத்தில் இணையுமாறுஅழைப்புவிடுத்துள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]