ஃபிலிம்ஃபேர் மெகசின் 2018ஆம் ஆண்டுக்கான படப்பிடிப்பில் ஹொட் போஸ் கொடுத்துள்ள நடிகை பரிநீதி சொப்ரா

ஃபிலிம்ஃபேர் மெகசின் 2018ஆம் ஆண்டுக்கான படப்பிடிப்பில் ஹொட் போஸ் கொடுத்துள்ள நடிகை பரிநீதி சொப்ரா

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]